Skip to content

Energetyka wiatrowa

Optymalna Inwestycja w Przyszłość: Technologia Wiatrowa

W dzisiejszym dynamicznym świecie, technologia wiatrowa stanowi nie tylko ekologiczną alternatywę, ale również niezrównane źródło energii odnawialnej. Turbiny wiatrowe, jako serce tej innowacyjnej technologii, oferują nieograniczone możliwości dla potencjalnych inwestorów.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ?

 1. Zrównoważony Rozwój: Turbiny wiatrowe są kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi, dostarczając czystą, ekologiczną energię. Inwestowanie w tę technologię to czynny wkład w zrównoważony rozwój i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 2. Oszczędności Finansowe: Turbiny wiatrowe generują energię elektryczną z wiatru, co eliminuje koszty związane z zakupem paliw kopalnych. Inwestycje w ten sektor oferują długoterminowe korzyści finansowe, dzięki stabilnemu źródłu energii przy minimalnych kosztach eksploatacji.

 3. Niezależność Energetyczna: Inwestycje w technologię wiatrową dają możliwość nie tylko generowania własnej energii, ale także niezależności od zmienności cen paliw kopalnych na rynku.

 4. Substancjalne Zwroty Inwestycji (ROI): W miarę postępu technologicznego i skalowalności projektów, zwroty z inwestycji w turbiny wiatrowe stają się coraz bardziej atrakcyjne, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

 5. Wspieranie Innowacji: Inwestycje w technologię wiatrową wspierają ciągły rozwój i innowacje w sektorze energetyki odnawialnej. Nowoczesne turbiny są bardziej wydajne i wytrzymałe, co zwiększa atrakcyjność tej formy inwestycji.

DZIAŁAJ ZE ZRÓWNOWAŻONYM IMPAKTEM

Dla potencjalnych inwestorów poszukujących perspektywicznych i rentownych projektów, technologia wiatrowa stanowi niezaprzeczalne źródło możliwości. Inwestuj w przyszłość, biorąc udział w transformacji energetycznej i wspierając rozwój zrównoważonej energii wiatrowej. Odkryj potencjał inwestycyjny, który łączy zyski finansowe z korzyściami dla środowiska.

foto2
Inwerter do turbiny wiatrowej
Energetyka wiatrowa

Turbina wiatrowa do zastosowań domowych i komercyjnych

Turbina zaprojektowana jako połączenie estetycznego wyglądu oraz wysoka odporność na uszkodzenia. Odporność na wiatr do 40m/s.  Nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej turbina nie generuje hałasu, co jest niezwykle istotne dla jej otoczenia.

Turbina występuje w 4 mocach: 300W, 1500W, 2800W, 9800W.

Moc turbiny nie można porównywać z mocą instalacji fotowoltaicznej, gdyż turbina może pracować całą dobę i nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego jej wydajność jest kilkakrotnie wyższa.

Możliwość pracy inwertera w połączeniu z turbiną i instalacja fotowoltaiczną.

 • komplet dokumentacji i certyfikatów dopuszczających do podłączenia w sieć energetyczną
 • praca niezależna od kierunku wiatru
 • prosta konstrukcja mechaniczna
 • nie wymaga przeglądów serwisowych
 • cicha praca
 • łatwy montaż
 • bezobsługowa
 • bezawaryjna
 • neutralna dla środowiska

Proces przebiega od projektu po montaż. Szczególną uwagę przykładamy do odpowiedniego doboru urządzeń, poprzedzając prace wizją lokalną, a następnie badaniami meteorologicznymi, które mogą potrwać ok. 6 miesięcy. Na sfinansowanie inwestycji oferujemy szczególnie atrakcyjne formy leasingu lub ekokredytu.

 

System oparty na technologii Twerd