Program „Czyste Powietrze”

Celem programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. DLA KOGO: osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub właściciel wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą Podstawowe dofinansowanie:  dochód […]

więcej