Zmiany w ustawie OZE

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przygotowało projekt nowelizacji ustawy OZE (o Odnawialnych Źródłach Energii). Projekt jest ten przedmiotem prac rządu, w zakresie energetyki prosumenckiej. Najważniejsze zmiany: Przedsiębiorcom przyznany zostanie status prosumenta, co w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwia obniżenie kosztów działalności przedsiębiorcy (ponoszonych na energię elektryczną) dzięki produkcji energii słonecznej […]

więcej