Instalacja odgromowa.

System fotowoltaiczny nie zwiększa prawdopodobieństwa uderzenia pioruna, dlatego nie jest wymagane instalowanie dodatkowej ochrony odgromowej. Jeżeli w budynku jest już zainstalowana instalacja odgromowa, system PV powinien zostać z nią połączony.

W przypadku gdy system PV montowany na budynku jest najwyższym elementem na dachu, powinna zostać wykonana instalacja odgromowa, o ile taka nie istnieje. Jednak nie jest to wymóg, a decyzja o konieczności montażu instalacji odgromowej podejmowana jest indywidualnie na etapie przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej. Projektant w oparciu o normę PN-EN 62305 dokonuje analizy obiektu i przyjmuje klasę ochrony odgromowej, która zależy od bardzo wielu czynników w tym m.in. położenie obiektu, wartość dóbr w danym obiekcie, ilość osób przebywających w obiekcie, a także ilości i typ linii kablowych wchodzących do obiektu . Przyjęta klasa ochrony odgromowej determinuje dalsze rozwiązania i sposób wykonania. Na etapie projektowania stosuje się metodę toczącej się kuli lub metodę kąta ochronnego, uwzględniane są przy tym minimalne wymagane odstępy izolacyjne. Sam sposób montaż zależy głównie od typu i pokrycia istniejącego dachu o sposobu montażu paneli.

Również farmy fotowoltaiczne powinny zostać objęte ochroną przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w system fotowoltaiczny. 

W skład instalacji odgromowych wchodzą m.in.:

  • zwody poziome niskie wykonane przeważnie z drutu FeZn o średnicy 8mm
  • uchwyty dostosowane do pokrycia dachu
  • podstawy betonowe pokryte tworzywem sztucznym (dachy płaskie)
  • zwody poziome wysokie (FeZn 8mm)
  • maszty odgromowe mocowane uchwytami do elementów konstrukcyjnych lub na podstawach pojedynczych lub potrójnych dostosowane do odpowiedniej strefy wiatrowej
  • zwody izolowane w przypadku braku możliwości zachowania odstępów izolacyjnych
  • przewody odprowadzające wykonane z drutu odgromowego lub bednarki prowadzone pod lub na elewacji
  • złącza kontrolne
  • przewody uziemiające
  • uziomy naturalne i sztuczne prętowe, poziome z bednarki lub łączone w celu osiągnięcia jak najniższej dopuszczalnej rezystancji uziemienia.

Konieczne jest, aby stosowane materiały posiadały świadectwa dopuszczenia, odpowiednie deklaracje i świadectwa dopuszczenia, np. takich firm jak: ELKO-BIS, DEHN, AH itp.