Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Co obejmuje ubezpieczenie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zaistniałe w okresie ubezpieczenia i spowodowane zdarzeniem losowym szkody polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczonych przedmiotów, powodujące konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę albo ponowny zakup tych przedmiotów. √ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 1) dewastacji, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, naporu […]

więcej